Transmisja danych

Korzyści dla Klienta:

  • odpowiedzialność operatora za utrzymanie funkcjonalności całej sieci, a nie tylko za działanie pojedynczych łączy; przejrzysta umowa SLA określa zobowiązania operatora i gwarantowane parametry sieci
  • ograniczenie kosztów związanych z samodzielnym utrzymaniem i eksploatacją sieci rozległej przez klienta (monitoring, serwis, wsparcie techniczne)
  • elastyczny dobór składników usługi dostosowany do specyfiki i wymagań klienta oraz możliwość szybkiej zmiany parametrów (na przykład przepustowości poszczególnych łączy)
  • elastyczny dobór technologii: światłowód, radiolinia czy łącze satelitarne, Ethernet czy SDH, IP VPN czy MPLS - każde z tych rozwiązań może być elementem usługi DarConnect Business.WAN
  • gwarancja wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa dzięki oparciu usługi na rozbudowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej sieci DarConnect

 

DarConnect Business.WAN jest usługą kompleksową, a rozwiązania są zawsze budowane indywidualnie dla każdego klienta - począwszy od pojedynczych łączy w obrębie jednej sieci miejskiej do sieci o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.