Realizowane projekty

 

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 2Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo powiatu słupskiego w województwie pomorskim.

 

W ramach projektu zostanie podłączonych 70 klientów z 3 miejscowości na terenie gminy Dębnica Kaszubska, w miejscowościach: Borzęcino, Skarczów Górny, Starnice.

 

Projekt będzie polegał na dostarczeniu Internetu szerokopasmowego za pomocą sieci światłowodowej.

 

By zrealizować ten cel Wnioskodawca planuje wybudowanie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach.

 

 


 

Projekt: PO IG 8.4

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 • Nazwa projektu
  „Budowa sieci FTTH w miejscowościach Skarszów Górny, Starnice, Borzęcino przez firmę Darconnect”

 • Nazwa projektu
  POIG.08.04.00-22-095/13-00
 • 8. Oś Priorytetowa
  Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
 • Działanie 8.4
  Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”